elia-kernels@geogroup.org      +359 884 525272

Качество

Имаме различни отдели за контрол на качеството . Първоначално слънчогледът е тестван преди да бъде допуснат в силозите. Почиства се от метали, камъни и други нечистотии чрез камъкоотделителни машини, метални детектори и филтъри за прах. След това слънчогледът преминава фино почистване и е инспектиран обстойно от машини за ситни предмети. Лаборант взема проба от слънчогледа и ако всичко е според правилата, той бива складиран в силозите и оттам про продължава към завода за преработка. Всеки силоз има 30 измервателни точки, които с помощта на вентилационната система, помагат за доброто качество на слънчогледа и гарантират, че нищо няма да му се случи. В случай, че възникне проблем в някой силоз, работата спира, за да бъде разрешен проблемът. Проби се вземат всеки ден от 2 до 5 пъти, в зависимост от работния план, за да осигурят добро качество на продукта.

Нашата преработваща линия се състои от нови и модерни машини. Имаме няколко почистващи машини, две калибриращи машини и два цветни сортекса. Нашите лабораторни асистенти вземат проби от беления слънчоглед всеки час, за да проверяват качеството. Ако възникне проблем, предприемат се мигновено мерки за корекция. Работим според стандартите и правилата на HACCP. Машините се почистват всеки ден и преминават инспекция един път седмично. Крайните продукти се складират в нашия склад, който има постоянна температура и има системи за борба срещу вредителите. Има включени системи срещу птици, насекоми и гразичи в силозите, и в склада.

Предоставяме надежден транспорт и натоварване на стоката, както и бърза доставка. Имаме постоянна поддръжка и конкурентни цени.