elia-kernels@geogroup.org      +359 884 525272

Продукция

Основна дейност на компанията е производството на белен слънчоглед.

Спецификация

Наименование на продукта: Белен слънчоглед
Произход: България
Цвят: Светло сив
Вкус: Типичен

Физическа спецификация:

Наименование на продукта: Белен слънчоглед
Чистота: 99.95%
Влага: макс. 8,0 %
Начупени (по-малко от ½ ядка): макс. 8,0 %
Потъмнели: макс. 0,1 %
Необелени, частично обелени: макс. 0,3 %
Микробиологичен анализ: Отговаря на изискваният за продажба

Препоръчителни условия за съхраняване:

Температура: макс. 20º C
Влажност: макс. 70%